Notice: Undefined index: shop_catalog_mode in /var/www/nijmegenshop/wp-content/themes/savoy/functions.php on line 225

Notice: Undefined index: shop_catalog_mode in /var/www/nijmegenshop/wp-content/themes/savoy/functions.php on line 693
Privacy – Nijmegenshop.nl
Notice: Undefined index: widget_panel_show_on_atc in /var/www/nijmegenshop/wp-content/themes/savoy/functions.php on line 470

Notice: Undefined index: shop_search_suggestions in /var/www/nijmegenshop/wp-content/themes/savoy/functions.php on line 483

Notice: Undefined index: shop_search_suggestions_instant in /var/www/nijmegenshop/wp-content/themes/savoy/functions.php on line 484

Notice: Undefined index: product_quickview_link_actions in /var/www/nijmegenshop/wp-content/themes/savoy/functions.php on line 489

Notice: Undefined index: header_font_source in /var/www/nijmegenshop/wp-content/themes/savoy/functions.php on line 576
Notice: Undefined index: shop_catalog_mode in /var/www/nijmegenshop/wp-content/themes/savoy/functions.php on line 693
class="page-template-default page page-id-996 theme-savoy woocommerce-no-js nm-page-load-transition-0 nm-preload header-mobile-default header-border-1 widget-panel-dark wpb-js-composer js-comp-ver-6.1 vc_responsive">

Privacyverklaring Herrewijn en Heeren BV
Via de webwinkel Nijmegenshop.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Herrewijn en Heeren BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
–      duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
–      onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
–      u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
–      passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
–      uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Herrewijn en Heeren BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2016.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– Factuuradres
– Emailadres
– Betalingsgegevens

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
– per e-mail
– via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. – Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Herrewijn en Heeren BV
Vossenlaan 191
6531 SH Nijmegen
info@nijmegenshop.nl

Updating…
  • Geen producten in je winkelmand.